Prawo finansowe (polisolokaty, kredyty frankowe, kredyty złotówkowe, usuwanie Wibor).